Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów

Przetargi rozstrzygnięte w czerwcu

Ocena: 0
1696

6 lipca na terenie Cytadeli Warszawskiej symbolicznym „wbiciem pierwszej łopaty” rozpoczęto budowę Muzeum Historii Polski, którego otwarcie jest planowane na I kwartał 2021 roku. Od lewej: Jarosław Sellin, wiceminister kultury; Robert Kostro, dyrektor Muzeum Historii Polski; prof. dr hab. Piotr Gliński, wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego; Zdzisław Sipiera, wojewoda mazowiecki; Dariusz Blocher, prezes zarządu Budimex S.A.

Fot. Muzeum Historii Polski

W czerwcu 2018 roku opublikowano 495 informacji o rozstrzygniętych przetargach. Ich łączna wartość wyniosła 3,1 mld zł.

Serwis PressInfo.pl opracował raport podsumowujący informacje o rozstrzygniętych przetargach w branży budowlanej – obiekty wielkogabarytowe. W zestawieniu wzięto pod uwagę podbranże: lotniska, lądowiska, magazyny, zakłady produkcyjne, obiekty handlowe, nawodne, sportowe, użyteczności publicznej oraz wojskowe. Zestawienie przygotowane zostało na podstawie informacji zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych i Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (TED) i jest poprawne w takim samym stopniu co zgłoszone informacje

Jak wynika z raportu, organizatorzy z województwa mazowieckiego ogłosili największą liczbę rozstrzygnięć przetargowych w analizowanej branży. W badanym okresie było to 82 wyniki. Kolejne miejsca zajęły województwa małopolskie (49) i pomorskie (43).

Województwem, w którym rozstrzygnięto przetargi na najwyższą łączną kwotę jest mazowieckie. Łączna suma wyników przetargów w tym regionie wyniosła ponad 1,3 mld zł. Następne w kolejności pod względem wartości rozstrzygniętych przetargów są województwa małopolskie  – ponad 285 mln zł oraz lubelskie niespełna 271 mln.

Najdroższy przetarg, którego wynik opublikowano w czerwcu dotyczył robót budowlanych związanych z realizacją zadania „Budowa Muzeum Historii Polski w Warszawie”. Wartość przetargu to ponad 565 mln zł, a zwycięzcą został Budimex S.A.

Źródło: Forum Budowlane, nr 8 (266) 2018

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: