Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów

Przetarg na A1 Stryków - Tuszyn

Ocena: 0
1621
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła 21 kwietnia 2010 roku przetarg na wybór projektanta i wykonawcy budowy autostrady A1 na odcinku Stryków – węzeł Tuszyn. Odcinek ten powstanie w systemie „Projektuj i Buduj”. Będzie miał dwie jezdnie zbudowane w technologii betonowej.

O realizację zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy (firmy i konsorcja) spełniający m.in. warunek posiadania doświadczenia zawodowego w realizacji dwóch zadań dotyczących budowy lub przebudowy dróg lub ulic klasy A lub S lub GP (każde o długości co najmniej 15 km).

Inwestycja będzie polegała na budowie nowego odcinka autostrady o długości 38,65 km, przebudowie istniejącego odcinka autostrady o długości 1,43 km, budowie węzłów i obiektów mostowych w ciągu autostrady. Jedynym kryterium wyboru zwycięskiej firmy jest cena.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mija 24 maja 2010 roku. GDDKiA planuje wysłać zaproszenia do składania ofert w sierpniu 2010 roku, składanie ofert nastąpi w październiku 2010 roku, zawarcie umowy na początku 2011 roku. Termin realizacji inwestycji to 32 miesiące od daty zawarcia umowy z uwzględnieniem okresów zimowych. GDDKiA przewiduje, że oddanie autostrady do użytku nastąpi na przełomie II i III kwartału 2013 r.

Źródło: Forum Budowlane, nr 4 (167) 2010
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: