Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów

Projekt "Menadżer kosztów w przedsiębiorstwie budowlanym"

Ocena: 0
2045
Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach (współfinansowanych ze środków UE) z przedmiarowania, kosztorysowania i rozliczania robót budowlanych.

Uczestnicy:
- osoby po 50 roku życia (warunek konieczny)
- prowadzące własną działalność lub
- zatrudnione na podstawie umowy o pracę w mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwie na terenie woj. mazowieckiego
Zapraszamy inwestorów, architektów, kierowników budów, kierowników przygotowania produkcji, menadżerów kontraktów, kosztorysantów

Program:

- dokumentacja projektowa CAD + przedmiarowanie elektroniczne METRICAD
- transfer przedmiaru elektronicznego CAD do systemu kosztorysowego + kosztorysowanie ZUZIA
- transfer kosztorysów do systemu rozliczania inwestycji + system BUDIN
Szkolenie obejmuje 32 godziny zajęć, 4 dni, w godzinach od 9:00 do 16:10

Zgłoszenia:

Przez formularz zgłoszeniowy na stronie:
www.efs.seka.pl/menadzer zakładka "Zgłoszenie"
Więcej informacji pod numerami telefonów: 22 5185952 lub 503090923
Zapraszamy!

Szczegółowy program szkolenia:

I DZIEŃ SZKOLENIA
 • Przepisy prawne regulujące zakres kosztorysowania robót budowlanych.
 • Przygotowanie przedsięwzięcia budowlanego.
 • Inwestor - Wykonawca.
 • Dokumenty przetargowe (SIWZ, Dokumentacja techniczna, STWiOR, Przedmiar Robót).
 • Przedmiar / obmiar robót budowlanych.
 • Zawartość i budowa przedmiaru robót.
 • Przedmiar dla Inwestora, dla Wykonawcy.
 • Przedmiar w zamówieniach publicznych.
 • Kosztorys ofertowy - zasady i metody sporządzania.
 • Wymagania Zamawiającego (Inwestora) dotyczące kosztorysu ofertowego.
 • Podstawy opracowania kosztorysu ofertowego.
 • Wynagrodzenie za roboty budowlane.
 • Omówienie wykonywania obmiarów i przedmiarów z dokumentacji projektowej wykonawczej.
 • Przedmiar robót - wprowadzenie do przedmiarowania robót w wersji elektronicznej na programie metriCAD.
II DZIEŃ SZKOLENIA
 • Ćwiczenia przedmiarowania robót na dokumentacji elektronicznej.
 • Transfer przedmiaru elektronicznego do programu kosztorysowego. Praca na dokumentacji projektowej DWG.
 • Poprawne przedmiarowanie z dokumentacji elektronicznej. Zasady przedmiarowania na podstawie KNR i STWiOR.
 • Transfer cyfrowego przedmiaru robót z programu do przedmiarowania metriCAD do programu do kosztorysowania Zuzia lub Excela.
 • Ćwiczenia warsztatowe.
III DZIEŃ SZKOLENIA
 • Omówienie zagadnień pracy na programach komputerowych wspomagających proces kosztorysowania - obsługa programu Zuzia.
 • Opracowanie kosztorysów inwestorskich i ofertowych.
 • Ćwiczenia warsztatowe.
IV DZIEŃ SZKOLENIA
 • Transfer kosztorysu oraz przedmiaru robót do Excela, Worda, PDF, XML.
 • Czytanie kosztorysów z Excela.
 • Transfer kosztorysów do programu rozliczeniowego BUDin.
 • Rozliczanie kosztów budowy za pomocą oprogramowania komputerowego - wprowadzenie do programu rozliczeniowego BUDin.
 • Wykonywanie rozliczenia kosztów budowy, bieżących kosztów inwestycji oraz sporządzanie bilansu płatności.
 • Wystawianie protokołów odbioru robót, płatności i zaawansowania robót - zaawansowane funkcje w programie.
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: