Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów

Pojazdy autonomiczne w Polsce - współpraca nauki i biznesu

Ocena: 4.7
1924

Polska jest europejskim liderem w segmencie transportów międzynarodowych. Dzięki przedsiębiorczości to właśnie rodzime firmy stały się potęgą w branży transportowej, która od pewnego czasu napotyka dwa duże problemy utrudniające dalszy rozwój. Jednym z nich i według ekspertów najważniejszym, jest brak zasobów ludzkich w postaci kierowców. Coraz powszechniejsze jest stanowisko, że docelowo problemy te pomoże rozwiązać zastosowanie pojazdów autonomicznych na szerszą skalę. Pojazdy autonomiczne przemieszczają się samoczynne pod ścisłym nadzorem koordynatora.

Przedstawiciele LINK, Społecznej Akademii Nauk oraz Volvo Trucks podpisali 13 kwietnia porozumienie w sprawie uruchomienia nowej specjalizacji "Koordynator pojazdów autonomicznych" na kierunku logistyka. Fot. LINK

Społeczna Akademia Nauk wychodząc naprzeciw problemom branży transportowej i zmieniającym się warunkom prawnym oraz brakowi zasobów ludzkich stworzyła innowacyjny program edukacyjny „Koordynator pojazdów autonomicznych”. Specjalność pod taką samą nazwą realizowana będzie na studiach I stopnia na kierunku Logistyka w SAN od roku akademickiego 2018/2019. Specjalność zostanie uruchomiona na uczelni we współpracy z Partnerami Specjalizacji, którymi zostają: LINK Sp. z o.o. oraz Volvo Group Trucks Poland. Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski Dyrektor Centrum Rozwoju Akademickiego i Kierownik Katedry Zarządzania SAN uważa, że uczelnie wyższe, wypełniając swoją misję, powinny kształcić praktyków gotowych do podejmowania pracy zawodowej i Społeczna Akademia Nauk, tworząc wysoce upraktycznione specjalności kierunkowe, odpowiada w tym zakresie na zapotrzebowanie rynku pracy.

Z ramienia SAN projektem i nową specjalnością zarządza dr inż. Paweł Morawski - opiekun kierunku Logistyka. Pomysłodawcą specjalności i koordynatorem projektu jest Adrian Wilisz absolwent SAN posiadający wieloletnią praktykę w branży transportowej, pełniąc funkcje kierownicze w firmach TSL. Jak twierdzi Adrian Wilisz, w przyszłości możliwa do osiągnięcia jest sytuacja, że Polska stanie się centrum zarządzania ruchem pojazdów autonomicznych w Unii Europejskiej.

Partnerem strategicznym projektu jest LINK Sp. z o.o. jedna z największych i najnowocześniejszych firm sektora TSL w Polsce z prawie 30 -letnim doświadczeniem. Spółka LINK specjalizuje się w transporcie drogowym i spedycji na terenie całej Europy, dysponując własną flotą ponad 1 200 jednostek transportowych. Od lipca 2017 r. należy do koncernu WABERER’S International Nyrt, lidera na europejskim rynku przewozów całopojazdowych (FTL), z flota ponad 4 150 samochodów. Jak uważa Paweł Moder, Dyrektor Generalny, Członek Zarządu firmy LINK Sp. z o.o., pojazdy autonomiczne i związana z nimi technologia oraz procesy zarządzania to przyszłość branży transportowej. Podkreśla także, iż firma LINK zawsze stawia na najnowsze technologie i innowacje w transporcie. Projekt stwarza wiele możliwości dla Studentów SAN, którzy będą mogli odbywać praktyki zawodowe w centrali firmy LINK oraz jej łódzkim oddziale, gdzie poznają najnowsze systemy zarządzania pojazdami i transportem. Na najlepszych studentów czekają również oferty zatrudnienia.

Instytut Transportu Samochodowego, lider w dziedzinie badań naukowych nad szeroko rozumianym transportem drogowym, wspiera działania podejmowane przez  Społeczną Akademię Nauk na rzecz dydaktyki w zakresie transportu autonomicznego.

Oficjalne podpisanie porozumień z udziałem partnerów specjalizacji: LINK Sp. z o.o. oraz Volvo Group Trucks Poland, odbyło się 13 kwietnia 2018 r. w Spale w Hotelu „Prezydent” podczas Konferencji Naukowej SAN „Agile Commerce” http://www.konferencja.agilecommerce.spoleczna.pl/, gdzie sesja o godz. 11:00 była w całości poświęcona nowej specjalności „Koordynator Pojazdów Autonomicznych”.

Źródło: LINK

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: