Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów

Obwodnica Brzeska będzie dwujezdniowa

Ocena: 4.5
1677

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zatwierdził aneks do programu inwestycji dla budowy drogi krajowej nr 75 na odcinku Brzesko – Nowy Sącz, który zakłada, że także fragment tej trasy - stanowiący jednocześnie obwodnicę Brzeska - powstanie jako droga dwujezdniowa ruchu przyspieszonego (klasy GP). Pierwotnie odcinek ten był planowany jako droga jednojezdniowa, jednak analiza i prognoza ruchu przeprowadzona w ramach studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wykazała, że przekrój ten może się okazać niewystarczający.

Odcinek II - od Brzeska do Nowego Sącza będzie miał długość ok. 45 km. Rys. Ministerstwo Infrastruktury

Nowa droga krajowa nr 75 między Brzeskiem a Nowym Sączem  będzie miała standard drogi dwujezdniowej ruchu przyśpieszonego. W zależności od ostatecznie wybranego wariantu będzie miała ok. 48 km długości. Jej realizacja została podzielona na dwa odcinki:

  • I –  drugi etap łącznika brzeskiego o długości 3 km (obwodnica Brzeska),
  • II – od Brzeska do Nowego Sącza o długości ok. 45 km.

Dwujezdniowa obwodnica Brzeska to drugi etap realizacji łącznika DK75 z autostradą A4. Pierwszy odcinek łącznika pomiędzy A4 a DK94 został oddany do ruchu w 2016 r. Realizacja obwodnicy jest planowana w systemie projektuj i buduj, w latach 2020-2023.
Dla odcinka Sądeczanki od Brzeska do Nowego Sącza GDDKiA prowadzi prace przygotowawcze. Obecnie jest opracowywane studium korytarzowe. Analizowane są różne warianty przebiegu trasy, głownie na skutek protestów kilku gmin, przez które ma przebiegać projektowana droga. Z uwagi na wczesny etap prac przygotowawczych inwestycja ta jest planowana do realizacji w latach 2023-2027.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

 

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: