Nowatorski system zabezpieczenia wykopów

Ocena: 5
3614

Opracowany przez DIM Construction system zabezpieczenia wykopów ścianką segmentową został wpisany na listę rankingową Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Stworzyliśmy innowacyjne w skali świata narzędzie, które pozwoli na szybkie badanie gruntu w zróżnicowanych warunkach geotechnicznych i wybór właściwego zabezpieczenia wykopu – powiedział Marcin Idzik, prezes spółki technologiczno-inżynieryjnej DIM Construction.

 

W ramach ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkursu „Szybka Ścieżka 1_2020” oceniane były projekty oparte o badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe, których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Spółka DIM Construction zgłosiła do konkursu projekt zintegrowanego systemu zabezpieczenia wykopów ścianką segmentową w zróżnicowanych warunkach geotechnicznych w oparciu o sondowania statyczne lub dynamiczne wraz z opracowanym kalkulatorem (nomogramem). 

 

Realizacja projektów liniowych – takich jak sieci gazociągowe, wodociągowe, kanalizacyjne czy ciepłownicze – wymaga skutecznego deskowania ścian wykopów. Inwestycje te są często prowadzone na terenach o zróżnicowanej budowie geologicznej i hydrologicznej, nierzadko także kolidują z wieloma elementami istniejącej infrastruktury. Wybór odpowiedniej technologii zabezpieczenia wykopów jest zawsze wyzwaniem, m.in. ze względu na skalę realizowanych projektów, brak wystarczających danych geologicznych oraz konieczność prowadzenia dodatkowych badań przy ambitnym harmonogramie prac wykonawczych.

 

– W naszym ośrodku badawczym stworzyliśmy innowacyjny system ścian segmentowych, dobieranych na podstawie badania SCPTU lub innego rodzaju sondowania terenowego. Dzięki opracowanemu przez nas oprogramowaniu dane dotyczące długości elementu, rodzaju profilu, głębokości zakotwienia oraz rozstawu w planie przesyłane są do operatora maszyny wiertniczej oraz pogrążającej słupy. W ten sposób skracamy realizację o każdorazową akceptację dokumentacji projektowej przez nadzór autorski i inwestorski, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. Pozwoli to także na lepsze zabezpieczenie istniejącej infrastruktury, zmniejszenie obciążeń dynamicznych i hałasu, a przede wszystkim dużo szybszą i bardziej efektywną kosztowo realizację robót budowlanych, nawet przy zmiennych warunkach geologicznych – wyjaśnia Marcin Idzik, prezes DIM Construction Sp. z o.o.

 

 

Nowe ściany segmentowe wraz z sondą i oprogramowaniem informatycznym – w ramach systemu wpisanego na listę rankingową NCBR – zostaną testowo wdrożone przez DIM Construction Sp. z o.o. w pierwszej połowie 2021 roku. Środki pozyskane przez spółkę pozwolą na wdrożenie szeroko zakrojonej produkcji oraz prowadzenie dalszych badań w ośrodku badawczym w Dąbrowie Górniczej. 

 

Źródło: DIM Construction

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Polecane firmy

Polecamy

PolecamyKtóre z niżej wymienionych minikoparek są Ci najlepiej znane?GŁOSUJ

Jakie znasz koparki kołowe z napędem elektrycznym?

GŁOSUJ