Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów

Mocniejszy zespół ZPL w Leaseurope

Ocena: 0
2253

Fot. ZPL

Andrzej Sugajski, dyrektor generalny Związku Polskiego Leasingu

„Obok nowych obszarów, nasi reprezentanci na szczeblu europejskim monitorują już sprawy dotyczące motoryzacji oraz nieruchomości. Leszek Pomorski, wiceprzewodniczący KW ZPL, uczestniczy w spotkaniach Automotive Steering Group Leaseurope, a Agnieszka Kaczyńska, angażuje się w prace Real Estate Working Group Leaseurope. Od ponad 10 lat polska branża leasingowa posiada również swojego przedstawiciela w Radzie Dyrektorów Leaseurope. Od 2015 roku członkiem zarządu Leaseurope jest Mieczysław Woźniak, wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu”.

W ostatnim czasie Związek Polskiego Leasingu rozszerzył reprezentacje polskiej branży leasingowej w grupach i komitetach roboczych Leaseurope. Na forum europejskim polska organizacja jest aktywna od ponad 20 lat.

Wzmocnienie obecności międzynarodowej to jeden z istotnych elementów strategii działania Związku na lata 2018-2020. W I kwartale 2018 r. eksperci ZPL przeprowadzili wewnętrzną rekrutację, mającą wyłonić najlepszych kandydatów, którzy będą reprezentować polską branżę w Leaseurope, europejskiej federacji leasingowej.

W wyniku przeprowadzonego konkursu do Legal Affairs Committee Leaseurope dołączył Jacek Rakowski, dyrektor ds. prawnych ZPL i dyrektor Działu Prawnego mLeasing, natomiast do Accounting & Taxation Committee Leaseurope – z ramienia ZPL – został zgłoszony Szymon Czerwieniec, dyrektor finansowy i członek zarządu Fraikin Polska.

W obszarze prawnym europejska organizacja będzie koncentrowała się na działaniach związanych z wdrażaniem regulacji prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, dystrybucji ubezpieczeń, przeciwdziałania fraudom, transgranicznej wymiany informacjami o mandatach, prawa upadłościowego czy ochrony konsumenta.

W zakresie rachunkowości Leaseurope będzie wspierała działania narodowych związków firm leasingowych w pracach nad wdrożeniem MSSF 16 do krajowych standardów rachunkowości. Ponadto zaplanowane są działania edukacyjne dotyczące zmian w planach kont u leasingobiorców, monitorowanie ew. wpływu MSSF 16 na regulacje podatkowe, w tym w szczególności dotyczące podatku VAT.

Źródło: Forum Budowlane, nr 7 (266) 2018

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: