Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów

Milionowe inwestycje Lafarge

Ocena: 4.75
2512

Fot. Lafarge Polska

Stanisław Sobczyk, dyrektor Cementowni Kujawy

„Tegoroczna inwestycja w Cementowni Kujawy to jeden z najważniejszych i największych projektów Grupy Lafarge-Holcim. Naszym celem jest uczynienie z zakładu na Kujawach najnowocześniejszego obiektu na świecie. Inwestujemy w nowe technologie, żeby być konkurencyjnymi na rynku. Wiemy, że jeżeli nie będziemy się rozwijać i nieustannie iść do przodu, to przegramy. Dlatego po zakończeniu realizowanego projektu, planujemy dalsze inwestycje w modernizację i rozbudowę zakładu”.

Fot. Lafarge Polska

Jacek Patyk, dyrektor Cementowni Małogoszcz

„Wartość modernizacji w Cementowni Małogoszcz przeprowadzanych w 2017 roku wyniosła łącznie 10 mln zł (od stycznia do lipca ponad 4 mln zł). Wszystkie prace miały na celu usprawnienie działalności zakładu, wprowadzenie optymalizacji procesów oraz zminimalizowanie wpływu Cementowni na środowisko naturalne. M.in. został zmodernizowany kanał dolotowy do chłodnicy pieca obrotowego, wyremontowany wylot pieca oraz zamontowany nowy układ napędowy młyna surowca”.

Inwestycja w Cementowni Kujawy to jedna z trzech największych inwestycji dla Grupy LafargeHolcim na świecie. Celem jest stworzenie najnowocześniejszego obiektu na świecie, dlatego Lafarge w Polsce zainwestował już 310 mln zł w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Firma przeprowadziła także modernizację Cementowni Małogoszcz.

Na projekt modernizacji Cementowni Kujawy, znajdującej się w granicach PSSE oraz budowy na jej terenie nowoczesnej platformy paliw alternatywnych firma Lafarege przeznaczyła ponad 150 mln zł. Inwestycja obejmie m.in. przebudowę pieca, budowę nowych terminali załadunkowych cementu, stworzenie w pełni zautomatyzowanego laboratorium oraz budowę hali do przygotowania paliw alternatywnych.

Zakład na Kujawach spełnia wszelkie krajowe oraz europejskie normy ochrony powietrza przed pyłowymi i gazowymi zanieczyszczeniami – jest to jeden z głównych efektów wieloletnich inwestycji firmy w ochronę środowiska. Budowa platformy paliw alternatywnych, która powstaje na ternie o powierzchni 2,5 ha jest kontynuacją tego trendu. Dzięki platformie, odpady takie jak plastik, papier, tekstylia, czy pocięte opony zostaną przetworzone w energię, która dostarczy 80% ciepła niezbędnego do wypalania klinkieru. Hala będzie służyła nie tylko jako magazyn PAGE 2/3 odpadów, ale również w niej znajdować się będą maszyny i urządzenia wytwarzające paliwo alternatywne.

Z naszych doświadczeń wynika, że paliwo dostarczane przez zewnętrznych producentów nie spełnia wymogów jakościowych, a nierównomierność dostaw nie zapewnia stabilnej pracy pieca. Zapotrzebowanie na paliwa alternatywne w zakładzie wzrasta z roku na rok. Naszym celem jest pełne kontrolowanie procesu – od pozyskania odpadów, poprzez ich przetwarzanie, magazynowanie i spalanie w celu uzyskania energii. Z czasem ilość paliwa nie będzie zwiększana, dzięki procesowi wysokiej jakości, który będzie stawał się coraz bardziej wydajny” – tłumaczy Marek Michalski, dyrektor przygotowania i produkcji paliw Lafarge.

W 2017 roku Lafarge w Polsce przeprowadził prace remontowe i projekty inwestycyjne także na terenie cementowni w Małogoszczu. Kompleksowemu remontowi poddany został komin pieców obrotowych nr 1 i 2, dzięki czemu udało się przedłużyć jego żywotność o co najmniej 10–15 lat.

Źródło: Forum Budowlane, nr 1 (260) 2018

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: