Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów

Leasing utrzymuje wysoką dynamikę wzrostu

Ocena: 0
1637

Fot. ZPL

Andrzej Sugajski, dyrektor generalny Związku Polskiego Leasingu

W kontekście zmian zapowiedzianych i procedowanych przez rząd w ciągu trzech ostatnich miesięcy, a dotyczących amortyzacji pojazdów osobowych, szczególnie dużą rolę przywiązujemy do analizy tego obszaru działania firm leasingowych. Dynamika leasingu pojazdów osobowych od początku roku pozostaje na wysokim, ponad 20% poziomie. Po I kwartale wyniosła +24,9%, w połowie roku była na poziomie +22,8%, podczas gdy dane ZPL po III kwartale pokazują wzrost finansowania pojazdów osobowych do +23,9% r/r. Bazując na prognozach przygotowanych w połowie roku, możemy spodziewać się dalszego wzrostu finansowanych aut osobowych, szczególnie w IV kwartale. Dynamika ta będzie jednak ograniczona przez możliwości podażowe importerów pojazdów”.

Związek Polskiego Leasingu podał, że w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2018 r. branża leasingowa sfinansowała aktywa inwestycyjne o łącznej wartości 58,2 mld zł, przy wzroście rynku na poziomie +18,7% r/r (dane ZPL po trzech kwartałach).

W omawianym okresie, przedsiębiorcy, za pośrednictwem leasingu i pożyczki inwestycyjnej, czyli produktów oferowanych przez firmy leasingowe, najczęściej finansowali pojazdy osobowe i dostawcze do 3,5 t (45,9% udział w strukturze rynku). Na drugim miejscu znalazły się maszyny i urządzenia (w tym IT) z 27% udziałem w rynku, a trzecie miejsce, z udziałem na poziomie 25,6%, zajęły środki transportu ciężkiego.

Finansowane pojazdów osobowych i dostawczych do 3,5 t w ciągu pierwszych trzech kwartałów br. wyniosło 26,7 mld zł (przy +22,1% wzroście tego segmentu r/r). Warto zauważyć, że kontrakty odnoszące się wyłącznie do pojazdów osobowych odpowiadają za 22,7 mld zł finansowania, a dynamika w tej części rynku wyniosła po trzech kwartałach +24,1%.

Obok finansowania samochodów osobowych, na wysokim poziomie utrzymuje się finansowanie maszyn i urządzeń oraz środków transportu ciężkiego. W ciągu pierwszych 9 miesięcy polscy leasingodawcy sfinansowali maszyny i inne urządzenia (w tym IT) o łącznej wartości 15,7 mld zł, przy +18,3% wzroście tego segmentu r/r. Wysokie dynamiki obserwowane od początku roku w zakresie finansowania maszyn budowlanych pozwoliły podsumować trzy pierwsze kwartały roku +50,1% wzrostem r/r, przy wartości umów na poziomie 2,7 mld zł. W przypadku maszyn rolniczych, w omawianym okresie łączne finansowanie branży wyniosło 3,9 mld zł, przy dynamice na poziomie +19,4% r/r.

Od stycznia do końca września, polscy leasingodawcy podpisali także nowe kontrakty, odnoszące się m.in. do takich aktywów jak ciągniki siodłowe, naczepy/przyczepy, pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 t, autobusy, samoloty, statki czy środki transportu kolejowego, o łącznej wartości 14,9 mld zł.

Dynamika finansowania środków transportu ciężkiego po trzech kwartałach br. wyniosła +14,1% (r/r).

Źródło: Forum Budowlane, nr 11 (270) 2018

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: