Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów

Łączymy Warszawę ze wschodnią Polską

Ocena: 0
1958
Podpisano umowy na realizacje autostrady A2 na odcinku Warszawa – Mińsk Mazowiecki, węzła Lubelska w ciągu drogi ekspresowej S17 oraz przebudowę DK 61 w Legionowie (III etap). Realizacja niespełna 15-kilometrowego odcinka autostrady A2 będzie obejmować budowę dwujezdniowej drogi wraz z drogami obsługującymi ruch lokalny, przebudowę istniejących dróg gminnych i powiatowych, budowę MOP I oraz Obwodu Utrzymania Autostrady. W podstawowym zakresie robót znajdzie się również przebudowa infrastruktury sąsiadującej z autostradą i budowa nowej. Generalnym wykonawcą zadania jest Polaqua, a umowa opiewa na ponad 500 mln zł. Przekazanie inwestycji do użytkowania zaplanowano na czerwiec 2020 r.
Węzeł Lubelska połączy Południową Obwodnicę Warszawy (w ciągu S2) ze Wschodnią Obwodnicą Warszawy (S17) i autostradą A2. W ramach inwestycji powstanie 2-kilometrowe, dwupoziomowe połączenie tych dróg. Jego budowa ułatwi m.in. ruch w kierunku Terespola (planowaną autostradą A2), Białegostoku (DK 8 – docelowo S8), Lublina (SK 17 – docelowo S17) oraz poprzez istniejącą i realizowaną Południową Obwodnicę Warszawy umożliwi połączenie z zachodnim węzłem Konotopa autostrady A2. Inwestycje zrealizuje PORR Polska Infrastructure. Koszt budowy węzła to 190 mln zł, a przekazanie go do użytkowania zaplanowano na październik 2020 r.


W ramach przebudowy DK 61 przewidywana jest budowa wiaduktu z drogą o długości ok. 1,8 km o przekroju dwujezdniowym wraz z infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu. Generalnym wykonawcą jest Skanska S.A., a umowa opiewa na 45,7 mln zł. Oddanie wiaduktu do użytkowania zaplanowano na sierpień 2020 r.

Zadania, na które zostały podpisane umowy, znajdują się w zaktualizowanym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.), przyjętym przez Radę Ministrów 12 lipca 2017 r. Zmieniony dokument uwzględnia realizację inwestycji z wykorzystaniem nowego limitu finansowego, zwiększonego ze 107 do 135 mld zł.

Źródło: Forum Budowlane, nr 8 (255) 2017
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: