Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów

Inwestycja PEUiM w Białymstoku

Ocena: 0
2054
PEUiM, białostocka spółka należąca do grupy Trakcja-Tiltra, specjalizująca się w budowie dróg, zakończyła realizację prac budowlano-montażowych przy największej do tej pory inwestycji drogowej w Białymstoku, tj. przebudowie ul. Gen. Stanisława Maczka, głównej drodze wlotowej z Warszawy. Prace przy realizacji kontraktu wartego ponad 159 mln zł trwały przez 22 miesiące. Odbiór końcowy inwestycji, zleconej przez Urząd Miejski w Białymstoku odbył się 30 września br.

Roboty budowlane przy projekcie PEUiM realizował jako lider konsorcjum, wraz ze swoim partnerem – Przedsiębiorstwem Robót Mostowych „Mosty Łódź”. W ramach powierzonych zadań PEUiM był odpowiedzialny m.in. za poszerzenie i wykonanie nawierzchni ulicy i dróg zbiorczych, budowę chodników, zatok autobusowych i przystanków, dróg serwisowych oraz dojazdowych, ścieżki rowerowej, budowę i przebudowę infrastruktury podziemnej, tj. kanału deszczowego i sanitarnego, wodociągu, linii energetycznych i telekomunikacyjnych, sieci gazowej oraz oświetlenia ulicy i sygnalizacji świetlnych.

Ważnym elementem realizowanych prac były również obiekty mostowe, w tym budowa mostu przez rzekę Białą, wiaduktu łukowego w ciągu ul. Lodowej, biegnącego nad ul. Generała Maczka, estakady nad ul. Świętokrzyską, wiaduktu nad torami PKP relacji Białystok – Kuźnica oraz estakady nad al. Tysiąclecia Państwa Polskiego.

Źródło: Forum Budowlane, nr 10 (185) 2011
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: