Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów

Herkules umacnia pozycję

Ocena: 0
2040

13 czerwca firma Herkules S.A. wykonała montaż przęsła mostu kolejowego przez rzeką Skierniewka w miejscowości Mysłaków. Użyto żurawia Liebherr LTM 1500, w konfiguracji TY3 z przeciwwagą 165 t

Fot. Herkules

Herkules S.A. osiągnął w pierwszych 3 miesiącach 2018 r. blisko 29 mln zł przychodu, przy EBITDA prawie 9 mln zł oraz 2 mln zł zysku netto. Grupa wypracowała niespełna 15 mln zł przepływów z działalności operacyjnej i obniżyła dług netto do 84,3 mln zł, tj. o 15% w porównaniu z końcem 2017 r. Wyniki są wspierane przez dobrą koniunkturę na rynku budowlanym w Polsce, jak też rosnącą pozycję konkurencyjną firmy.
Herkules zanotował stabilizację na poziomie przychodów (+3%) oraz poprawił zysk EBITDA o 15%, a zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej – o 20%. Grupa na koniec marca br. dysponowała 19 mln zł środków pieniężnych, pozwalających swobodnie prowadzić działalność operacyjną oraz działania prorozwojowe.

Rozpoczęcie roku od takich rezultatów cieszy i daje nadzieję na udane kolejne kwartały bieżącego okresu. Staramy się efektywnie wykorzystać doskonałą koniunkturę w branży budowlanej, czyli w naszym podstawowym segmencie, jednakże chcemy mocniej różnicować działalność, by uzależnić się wahań rynkowych tego sektora. M.in. dlatego w ramach konsorcjum realizujemy kontrakt dla PKP PLK w zakresie budowy sieci ERTMS/GSM-R, co stanowi dla naszej firmy krok milowy w historii. Umowa dywersyfikuje nasz biznes na kilka lat oraz zdynamizuje rozwój Grupy Kapitałowej w kierunku budownictwa infrastruktury telekomunikacyjnej. Już w I kwartale zaobserwowaliśmy silny, 3,5-krotny wzrost przychodów naszej spółki Gastel Prefabrykacja, która będzie jednym z głównych wykonawców tego projektu - powiedział Grzegorz Żółcik, prezes zarządu Herkules S.A.

W ostatnich miesiącach spółka pozyskała kilka znaczących kontraktów w tym m.in. dotyczących zapewnienia żurawi na budowach prestiżowych obiektów biurowych w centrum Warszawy. W listopadzie ogłoszono, że Herkules dostarczy żurawie na plac budowy Mennica Legacy Tower. W grudniu na mocy umowy z firmą Warbud, Herkules rozpoczął współpracę przy budowie wieżowca Skyliner. Najnowsze zamówienie we współpracy z Warbudem dotyczy udostępnienia żurawi dla potrzeb budowy Varso Tower (4,8 mln zł).

Źródło: Forum Budowlane, nr 6 (265) 2018

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: