Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów

Długowieczny asfalt na S7

Ocena: 0
2870
Lotos Asfalt dostarczył asfalty nowej generacji do budowy odcinka S7 Miłomłyn-Olsztynek. Projekt realizuje firma Budimex, która jest wykonawcą obwodnicy Ostródy w ciągu drogi ekspresowej S7. Do wykonania drogi został zastosowany asfalt modyfikowany MODBIT HiMA.

Nawierzchnia z asfaltu modyfikowanego MODBIT HiMA jest odporna na spękania i bardziej wytrzymała na koleinowanie
Fot. Lotos


Realizacja 18 km drogi ekspresowej S7 wymagała dostarczenia ok. 10 tys. t mieszanki mineralno-asfaltowej przeznaczonej na obiekty mostowe. Udział asfaltów bardzo wysoko modyfikowanych w tych mieszankach wynosi ok. 7%. Lotos Asfalt realizował dostawy w miesiącach wrzesień-grudzień 2017. Warto dodać, że spółka dostarczała produkt w izolowanych cysternach samochodowych, w stanie ciekłym w podwyższonej temperaturze zapewniającej wymaganą pompowalność. Dzięki temu może być stosowany przy niskich temperaturach otoczenia.

Asfalty wysoko modyfikowane HiMA to nowoczesne lepiszcza rekomendowane do budowy „długowiecznych” nawierzchni drogowych coraz bardziej popularnych w Polsce. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat asfalty modyfikowane przyczyniły się do wzrostu trwałości dróg. Powszechnie wiadomo, że modyfikacja asfaltów polimerami pozwala na poprawę ich właściwości użytkowych i funkcjonalnych. Asfalty wysoko modyfikowane są już obecne na polskich drogach m.in. na obwodnicy Krakowa S7. W maju 2017 roku zostały zastosowane podczas ekspresowej modernizacji jednej z warszawskich ulic.

Udział wszystkich rodzajów asfaltów modyfikowanych w inwestycjach drogowych w Polsce sięga obecnie ponad 20%. Od początku istnienia (2004 r.) do dnia dzisiejszego spółka Lotos Asfalt sprzedała ok. 9,6 mln t asfaltów (w tym ok. 1,8 mln t asfaltów modyfikowanych).

Źródło: Forum Budowlane, nr 12 (259) 2017
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: