Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów

Czy należy obawiać się MSSF 16?

Ocena: 0
2891

Fot. ZPL

Edyta Witczak, dyrektor Departamentu Rachunkowości PKO Leasing

„Nowy standard jest wyjściem naprzeciw sytuacji obserwowanej zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych. Mieliśmy w niej do czynienia z różnym ujmowaniem księgowym transakcji leasingowych bardzo podobnych z ekonomicznego punktu widzenia. MSSF 16 zapewni bardziej precyzyjny i porównywalny obraz spółek, zwłaszcza ich aktywów i związanych z nimi zobowiązań. Niewątpliwie jednak wdrożenie standardu będzie dla przedsiębiorstw dużym wyzwaniem, zwłaszcza w początkowym okresie”.

Z początkiem 2019 roku wejdzie w życie Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 16 „Leasing” (MSSF 16). Podstawową wprowadzaną zmianą jest rezygnacja z pojęcia leasingu operacyjnego. W ten sposób odróżniano leasing operacyjny, uznawany za element pozabilansowy i odzwierciedlany jedynie w rachunku wyników jako koszt raty, od finansowego, który ujmowano w bilansie. MSSF 16 znosi to rozróżnienie, mówiąc jedynie o prawie do użytkowania składnika aktywów przez pewien czas w zamian za opłatę.

Każdorazowo będzie ono wykazywane w bilansie – pominąwszy pewne uproszczenia.

Po wejściu w życie MSSF 16 zarządzanie procesem leasingowym znacznie się skomplikuje. Dotychczas polegało ono często na zaksięgowaniu jednej faktury w miesiącu. Teraz spółka będzie musiała każdą dotychczasową i nową umowę przeanalizować pod kątem spełniania kryteriów leasingu. Ważnymi przesłankami są możliwość zidentyfikowania aktywa oraz decydowanie o sposobie wykorzystywania i uzyskiwania korzyści ekonomicznych.

Spółki będą musiały gromadzić zdecydowanie więcej niż dotychczas informacji na temat umów leasingu, aby móc je prawidłowo ujmować i rozliczać. Wprowadzenie MSSF 16 wpłynie zatem w firmach na wiele procesów i pracę wielu komórek, nie tylko finansowo-księgowych. W praktyce niezbędne stanie się posiadanie spójnego, zintegrowanego systemu informatycznego.

Nowe zasady w zakresie rozliczania leasingu wprowadzane przez MSSF 16 dotkną jedynie spółek sporządzających sprawozdania wg międzynarodowych standardów rachunkowości. Wg Leaseurope jest to mniej niż 1% firm. Zmiany nie obejmą innych przedsiębiorców i nie wpłyną na podatkowe ujęcie umów leasingu.

Źródło: Forum Budowlane, nr 8 (266) 2018

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: