Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów

Branża leasingowa po I kwartale

Ocena: 0
1353

Fot. ZPL

Andrzej Sugajski, dyrektor generalny Związku Polskiego Leasingu

„20,9% dynamika branży leasingowej na koniec I kwartału br. oznacza, że polscy przedsiębiorcy rozwijają inwestycje, realizowane przy udziale firm leasingowych. W ciągu pierwszych trzech miesięcy roku transakcje dotyczące pojazdów OSD wzrosły o 23,1%, transakcje dotyczące środków transportu ciężkiego oraz maszyn i urządzeń osiągnęły wysokie, ponad 18% dynamiki, podczas gdy finansowanie nieruchomości wzrosło o 45,8%. To bardzo dobry wynik branży i zarazem dobra zapowiedz kolejnych miesięcy roku”.

 

W pierwszych trzech miesiącach 2018 r. branża leasingowa sfinansowała w Polsce inwestycje o łącznej wartości 18,6 mld zł, przy dynamice całego rynku na poziomie 20,9% (r/r). Przedsiębiorcy chętnie korzystali z leasingu i pożyczki inwestycyjnej, oferowanej przez firmy leasingowe, przy finansowaniu szerokiego spektrum aktywów: od pojazdów osobowych i dostawczych do 3,5 t (w strukturze rynku transakcje te stanowią 46,5%) i środków transportu ciężkiego (27,1% udział), poprzez maszyny i inne urządzenia w tym IT (24,7% udział), aż po nieruchomości (1,1% udział).

Wartość nowych kontraktów polskich leasingodawców, dotyczących finansowania pojazdów lekkich w I kwartale 2018 r. wyniosła 8,6 mld zł, przy 23,1% dynamice (r/r) dla tego segmentu. Co istotne, udział pojazdów osobowych i dostawczych do 3,5 t, w całym w rynku leasingu wzrósł w ostatnim czasie z poziomu 43,9% (na koniec III kwartału 2017 r.) do 46,5% na koniec marca br.

W omawianym okresie polska branża leasingowa sfinansowała transakcje dotyczące maszyn i innych urządzeń (razem z IT) o łącznej wartości 4,6 mld zł, przy 18,7% dynamice (r/r) tego segmentu. Znaczące wzrosty sektor leasingowy odnotował w zakresie finansowania sprzętu budowlanego (72% dynamika na koniec I kw. br. r/r) czy finansowania maszyn rolniczych (26,9% wzrost na koniec I kw. br. r/r).

Od stycznia do końca marca 2018 r., polscy leasingodawcy podpisali także nowe kontrakty, odnoszące się do takich aktywów jak m.in. ciągniki siodłowe, naczepy/przyczepy, pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 t, autobusy, samoloty, statki czy środki transportu kolejowego, o łącznej wartości 5 mld zł. Dynamika segmentu środków transportu ciężkiego po I kwartale br. wyniosła 18,1% (r/r) i była znacząco wyższa od dynamik raportowanych na koniec września i grudnia 2017 r.

Źródło: Forum Budowlane, nr 5 (264) 2018

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: