Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów

Udany rok Grupy Liebherr

Ocena: 0
1570
Rok 2012 był bardzo udany dla Grupy Liebherr. Firma zwiększyła przychody ze sprzedaży o ponad 760 mln euro (9%) do 9,1 mld euro. W takich obszarach jak maszyny budowlane i wyposażenie górnicze uzyskano wzrost obrotów o prawie 490 mln euro (9%), a przychody ze sprzedaży osiągnęły wartość prawie 5,78 mld euro. Udział tych obszarów działalności Grupy stanowił prawie dwie trzecie całego obrotu.
W zakresie żurawi samochodowych zanotowano także ponadprzeciętny wzrost, po spadku w roku wcześniejszym. W tym zakresie obrót wzrósł o ponad 200 mln euro (12%) do łącznej wartości ponad 1,94 mld euro. W obszarach urządzeń do przemieszczania gruntu oraz wieżowych żurawi obrotowych, a także techniki betonu przychody ze sprzedaży znajdowały się mniej więcej na poziomie wartości poprzedniego roku. W obrębie urządzeń do przemieszczania gruntu firma Liebherr uzyskała obrót wynoszący prawie 2,06 mld euro. W obrębie wieżowych żurawi obrotowych i techniki betonu obrót wyniósł prawie 580 mln euro. Łączne inwestycje Grupy w roku 2012 wyniosły ok. 840 mln euro, co oznacza wzrost o ponad 170 mln euro (25%). Inwestycje dotyczyły zarówno modernizacji i poszerzenia światowej sieci produkcji, jak również dalsze wzmocnienie sieci dystrybucji i serwisu.

Ilość zatrudnionych w Grupie wzrosła o ok. 2470 osób. Na koniec 2012 roku na całym świecie Liebherr zatrudniał łącznie 37800 pracowników.

W bieżącym roku Grupa Liebherr przewiduje uzyskanie obrotu całkowitego na poziomie z roku 2012. Przy czym obszary maszyn budowlanych i wyposażenia górniczego będę się rozwijać raczej umiarkowanie. Zaplanowano także utrzymanie inwestycji na poziomie roku poprzedniego oraz kolejne zatrudnienia.

Źródło: Forum Budowlane, nr 6 (205) 2013
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ: